องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.กระโพ พิพิธภัณฑ์สุสานช้าง
อบต.กระโพ พิพิธภัณฑ์ศาลปะกำ
อบต.กระโพ ชมช้างอาบน้ำที่วังทะลุ
อบต.กระโพ ล่องเรือคยัด
อบต.กระโพ ศูนย์คชศึกษา
อบต.ท่าตูม ปราสาทนางบวตูม
อบต.ท่าตูม วัดพระพุทธบาทพนมดิน
อบต.ทุ่งกุลา สวนเฉลิมพระเกียรติ
อบต.บัวโคก สนามบั้งไฟวัดสุนทรธรรมาราม
อบต.บัวโคก วัดป่านครธรรม
อบต.หนองบัว งานประเพณีแข่งขันเรือยาว