องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลจอมพระ ปราสาทหินจอมพระ
อบต.บ้านผือ ห้วยค้อ
อบต.บ้านผือ วัดป่าพุทธนิมิต
อบต.บ้านผือ หนองผือ
อบต.เมืองลีง ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากธรรมชาติ
อบต.เมืองลีง กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเหล็กตาช้าง
อบต.ชุมแสง 0
อบต.ลุ่มระวี นวัตวิถี