องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกาบเชิง ปราสาทโบราณปราสาทเบง
เทศบาลตำบลกาบเชิง อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยตาเกาว์
เทศบาลตำบลกาบเชิง สมรภูมิเนิน 300
เทศบาลตำบลกาบเชิง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ
เทศบาลตำบลโคกตะเคียน ผามะนาว
อบต.ด่าน ตลาดช่องจอม
อบต.ด่าน ทมอตันยู (หินร่ม)
อบต.ด่าน เขื่อนห้วยด่าน
อบต.ด่าน จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม
อบต.ตะเคียน เขื่อนห้วยตาเกาว์ใหม่
อบต.ตะเคียน จุดชมวิวช่องปลดต่าง
อบต.แนงมุด เขาแหลม