องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสนม สวนสาธารณะหนองสนม
อบต.นานวน แท่นศิลา
อบต.สนม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านพลับ
อบต.สนม ชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านสำโรง
อบต.หนองระฆัง -
อบต.หนองระฆัง -