องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.กระเทียม ปราสาทมัชัย
อบต.กระเทียม วัดหลวงปู่เจียม
อบต.ขอนแตก พระพุทธรูปแกะสลักไม้
อบต.ขอนแตก อ่างเก็บน้ำขอนแตก
อบต.ตาตุม น้ำซับ
อบต.ตาตุม น้ำตกอลงกรณ์
อบต.ตาตุม เนิน 400
อบต.ตาตุม เขื่อนห้วยขนาดมอญ
อบต.ทับทัน สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู
อบต.ทับทัน วนอุทยานป่าสนหนองคู
อบต.เทพรักษา ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาการเกษตรบ้านทับทอมสยาม 04
อบต.บ้านจารย์ ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย
อบต.คม ปราสาทภูมิโปน