องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ปางช้าง อ.เขวาสินรินทร์
เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ ศูนย์จำหน่าย OTOP สุรินทร์
เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ แหล่งผลิตเครื่องเงิน
เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ แหล่งผลิตเครื่องทองเหลือง
เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ แหล่งทอผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์
อบต.บึง ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านกันตรง
อบต.ปราสาททอง วัดปราสาททอง