องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.ศรีสะเกษ ปราสาทปรางค์กู่
อบจ.ศรีสะเกษ น้ำตกนาตราว
อบจ.ศรีสะเกษ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
อบจ.ศรีสะเกษ พระธาตุเรืองรอง (วัดบ้านสร้างเรือง)
อบจ.ศรีสะเกษ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดศรีสะเกษ
อบจ.ศรีสะเกษ พระพุทธเจดีย์ไพรบึง
อบจ.ศรีสะเกษ น้ำตกวังใหญ่
อบจ.ศรีสะเกษ ปราสาทสระกำแพงน้อย
อบจ.ศรีสะเกษ ปราสาทบ้านสมอ
อบจ.ศรีสะเกษ วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด)
อบจ.ศรีสะเกษ น้ำตกห้วยสวาย
อบจ.ศรีสะเกษ ปราสาทตาเล็ง
อบจ.ศรีสะเกษ ปราสาทตําหนักไทร
อบจ.ศรีสะเกษ บึงนกเป็ดน้ำไพรบึง
อบจ.ศรีสะเกษ ปราสาทเยอ
อบจ.ศรีสะเกษ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
อบจ.ศรีสะเกษ น้ำตกซำไทร
อบจ.ศรีสะเกษ วัดมหาพุทธาราม(วัดพระโต)
อบจ.ศรีสะเกษ เมืองใหม่ช่องสะงำ
อบจ.ศรีสะเกษ น้ำตกสำโรงเกียรติ
อบจ.ศรีสะเกษ น้ำตกห้วยจันทร์
อบจ.ศรีสะเกษ ผามออีแดง
อบจ.ศรีสะเกษ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศรีสะเกษ
อบจ.ศรีสะเกษ น้ำตกภูละออ
อบจ.ศรีสะเกษ ปราสาทโดนตวล
อบจ.ศรีสะเกษ วัดหนองตะเคียน
อบจ.ศรีสะเกษ บ้านขุนอำไพ พาณิชย์
อบจ.ศรีสะเกษ ปราสาทบ้านปราสาท (ปราสาทห้วยทับทัน)
อบจ.ศรีสะเกษ งานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทย ศรีสะเกษ
อบจ.ศรีสะเกษ ปราสาทสระกำแพงใหญ่ หรือ ปราสาทศรีพฤทเธศวร
อบจ.ศรีสะเกษ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ พระนางศรีสระเกศ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตึกขุนอำไพพาณิชย์
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดมแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและพันธุ์พืชพื้นเมือง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ วัดมหาพุทธาราม
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ วัดหลวงสุมังคลาราม
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ วัดป่าศรีสำราญ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เทวสถานวิหารแปดเซียนเก๊กเยี่ยงไท้ (มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศาลหลักเมือง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลน้ำคำ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์
อบต.โพนข่า อ่างเก็บน้ำห้วยซัน
อบต.โพนข่า วัดโพนข่า
อบต.จาน วัดหนองตะเคียน
อบต.ทุ่ม
อบต.ทุ่ม วัดบ้านโนนแกด
อบต.โพธิ์
อบต.โพนเขวา วัดป่าโนนกุดหล่ม
อบต.คูซอด
อบต.หญ้าปล้อง วัดพระธาตุเรืองรอง