องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.คอนกาม หลักศิลาจารึก
อบต.คอนกาม กุดชมพู
อบต.โนนคูณ ห้วยพระบาง
อบต.บึงบอน วัดธาตุบึงบอน
อบต.บึงบอน วัดจอมพระ
อบต.ลิ้นฟ้า แม่น้ำมูล