องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเมืองคง หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมูล
อบต.จิกสังข์ทอง 0
อบต.เมืองแคน ดงลิง
อบต.หนองแค ฝายราษีไศล
อบต.ด่าน ชายหาดริมตลิ่งแม่น้ำมูล
อบต.ด่าน พระธาตุสีดา
อบต.ด่าน ชายหาดริมตลิ่งลำน้ำมูลบ้านดงแดง
เทศบาลตำบลบัวหุ่ง ฝายราษีไศล
เทศบาลตำบลส้มป่อย แก่งใหญ่
เทศบาลตำบลส้มป่อย รอยพระพุทธบาท
อบต.สร้างปี่ หลวงพ่อทอง
อบต.หว้านคำ กู่โบราณ
อบต.หว้านคำ สวนลิงบ้านหว้าน