องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ หนองบึงบูรพ์
เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ วัดศรีบึงบูรพ์
เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ ศูนย์ผ้าไหมและจำหน่ายผ้าไหม
เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ ลำห้วยทับทัน
อบต.เป๊าะ กู่สมบูรณ์