องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.เมืองหลวง วัดบ้านเมืองหลวง
อบต.เมืองหลวง อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
อบต.เมืองหลวง ศูนย์ศิลปชีพห้วยทับทัน
อบต.กล้วยกว้าง พุทธอุทยานสถานธรรมดอนแก้วห้วยวะ
เทศบาลตำบลจานแสนไชย สวนสาธารณะบ้านหนองแสนไชย
เทศบาลตำบลจานแสนไชย สวนสาธารณะหนองแคน
อบต.ปราสาท ปราสาทบ้านปราสาท
อบต.ผักไหม โครงกระดูกโบราณ
อบต.ห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์
อบต.ห้วยทับทัน ฝายน้ำล้นอำห้วยทับทัน