องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.โนนค้อ วัดบ้านโนนค้อ
อบต.บก บัวแดง@บุ่งกระแซง
อบต.บก แก่งอารมณ์