องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.เขิน ป่าชุมชนดงบก
อบต.รุ่งระวี ป่าสนสองใบ
อบต.รุ่งระวี ศูนย์เพาะกล้าไม้