องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ห้วยตึ้กชู เขื่อนห้วยตึ๊กชู
อบต.ห้วยตึ้กชู ศาลหลักเมือง
อบต.ห้วยตึ้กชู วัดป่าภูสิืงห์
อบต.ห้วยตึ้กชู ศูนย์พัฒนาการเกษตร
อบต.โคกตาล วัดรอยพระพุทธบาทภูสิงห์
อบต.โคกตาล อ่างเก็บน้ำห้วยโอนตาลัด
อบต.โคกตาล อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา
อบต.ดงรัก วัดเขาพนมดงรัก
อบต.ดงรัก น้ำตกห้วยสวาย
อบต.ดงรัก ผลาญทนำเจ็น
อบต.ดงรัก อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา
อบต.ดงรัก เกาะภูเชือก
อบต.ดงรัก น้ำตกนาตราว
อบต.ไพรพัฒนา จุดชมวิวพญากูปรี
อบต.ไพรพัฒนา จุดผ่านแดนช่องสะงำ
อบต.ไพรพัฒนา น้ำตกฮองปะอาว
อบต.ไพรพัฒนา อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ
อบต.ห้วยตามอญ พลาญตีนหมา
อบต.ห้วยตามอญ ถ้ำน้ำย้อย
อบต.ห้วยตามอญ พลาญไก่เขี่ย
อบต.ห้วยตามอญ วัดภูดิน
อบต.ห้วยตามอญ ถ้ำค้างคาว