องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ พระธาตุเมืองจันทร์
อบต.ตาโกน สำนักสงฆ์นิพัทธ์ธรรมาภรณ์
อบต.ตาโกน ที่พักสงฆ์จันทวารีทีปวนาราม
อบต.ตาโกน วัดตาโกน
อบต.ตาโกน ปู่ตาบ้านตาโกน