องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ตำแย หนองสังข์
อบต.ตำแย ป่าห้วยทาและฝายน้ำล้นห้วยทา
อบต.ตำแย วัดกระแซง (ขันต์น้ำมนต์ใหญ่)