องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.กุง ริมลำน้ำเสียว
อบต.คลีกลิ้ง อ่างเก็บน้ำห้วยก๊ากว๊าก
อบต.หนองบัวดง หนองบัวดง