องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลนครอุบลราชธานี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.อุบลราชธานี
เทศบาลนครอุบลราชธานี วัดทุ่งศรีเมือง
เทศบาลนครอุบลราชธานี วัดสุปัฎนารามวรวิหาร
เทศบาลนครอุบลราชธานี วัดพระธาตุหนองบัว
เทศบาลนครอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมือง
เทศบาลตำบลปทุม กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาตำบลปทุม
เทศบาลตำบลปทุม อุทยานบึงบัวห้วยวังนอง
เทศบาลตำบลขามใหญ่ ชุมชนทำเทียนโบราณวัดหนองปลาปาก
เทศบาลตำบลขามใหญ่ สวนพฤษศาสตร์ดงฟ้าห่าน
เทศบาลตำบลขามใหญ่ แหล่งโบราณคดีวัดบ้านก้านเหลือง บ้านก้านเหลือง หมู่3
อบต.กุดลาด หาดบุ่งสะพัง
อบต.กุดลาด วัดบ้านปากน้ำ
เทศบาลเมืองแจระแม หาดคูเดื่อ
อบต.ไร่น้อย วัดสระประสานสุข
อบต.ไร่น้อย อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
อบต.ไร่น้อย สิมอีสานวัดบ้านตำแย
อบต.ขี้เหล็ก ทุ่งใหญ่คอฟฟี่การ์เด้น
อบต.ปะอาว ศูนย์หัตถกรรมเครื่องทองเหลือง
อบต.ปะอาว พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
อบต.ปะอาว ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
อบต.ปะอาว ป่าชุมชนดอนชี