องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ วงกลมศรีไตรสาร
อบต.นาคำ โคกผาส้วม
อบต.นาคำ ห้วยภูสูบ
อบต.นาคำ น้ำตกแหย่งช้างหัก
อบต.นาคำ เสาเฉลียง
อบต.นาคำ รอยเสือสามล้าน
อบต.นาคำ ภูอานม้า
อบต.นาคำ น้ำตกแช่อีฮวน
อบต.นาคำ ถ้ำสมบัติ
อบต.นาคำ ดอนเจ้าปู่
อบต.คำไหล แก่งจุการ
อบต.หนามแท่ง วัดสวนหินผานางคอย
อบต.ดอนใหญ่ สร้างพญาอินทร์
อบต.ตะบ่าย วัดภูถ้ำเสือ
อบต.ตะบ่าย สำนักสงฆ์บ้านหนองโน
อบต.นาเลิน ทุ่งดอกหญ้า
อบต.นาเลิน ภูผาหม้อ ภูผาหลวง
อบต.นาเลิน ภูหลังเย็น
อบต.นาเลิน วนอุทยานน้ำตกผาหลวง
อบต.ลาดควาย ถ้ำแม่ชี
อบต.ลาดควาย เสาระเบียง
อบต.ลาดควาย แก่งแสง
อบต.สงยาง วัดภูหล่น
อบต.สงยาง พุทธสถานบ้านเกิดหลวงปู่มั่น บ้านคำบง
อบต.สงยาง วัดกุดเม็กสถานที่ปฎิบัติธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อบต.สงยาง วัดภูจันแดง วัดโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี