องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม แม่น้ำสองสี
เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม วัดโขงเจียม
เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม วัดถ้ำคูหาสวรรค์
เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย
เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม สวนสาธารณะดอนหินตั้ง
อบต.โขงเจียม วัดถ้ำคูหาสวรรค์
อบต.โขงเจียม ศูนย์ศิลปชีพบ้านเวินบึก
อบต.โขงเจียม อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
อบต.โขงเจียม แม่น้ำสองสี
อบต.โขงเจียม วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย
อบต.ห้วยไผ่ สถานปฏิบัติธรรมถ้ำวังผาพญานาคราช
อบต.ห้วยไผ่ บ้านท่าล้ง (กินข้าวเซาเฮือน)
อบต.ห้วยไผ่ หาดวิจิตรา
อบต.ห้วยไผ่