องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม แม่น้ำสองสี
เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม วัดโขงเจียม
เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม วัดถ้ำคูหาสวรรค์
เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย
เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม สวนสาธารณะดอนหินตั้ง
อบต.โขงเจียม วัดถ้ำคูหาสวรรค์
อบต.โขงเจียม ศูนย์ศิลปชีพบ้านเวินบึก
อบต.โขงเจียม อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
อบต.โขงเจียม แม่น้ำสองสี
อบต.โขงเจียม วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย
อบต.ห้วยไผ่ สถานปฏิบัติธรรมถ้ำวังผาพญานาคราช
อบต.ห้วยไผ่ บ้านท่าล้ง (กินข้าวเซาเฮือน)
อบต.ห้วยไผ่ หาดวิจิตรา
อบต.ห้วยไผ่ สวนเกษตร (ท่องเที่ยวเชิงเกษตร)
อบต.ห้วยไผ่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อบต.ห้วยไผ่ รอยพระพุทธบาท
อบต.นาโพธิ์กลาง น้ำตกทุ่งนาเมือง
อบต.นาโพธิ์กลาง น้ำตกสร้อยสวรรค์
อบต.นาโพธิ์กลาง น้ำตกแสงจันทร์
อบต.นาโพธิ์กลาง ป่าดงนาทาม
อบต.หนองแสงใหญ่ น้ำตกแซหัวแมว
อบต.ห้วยยาง ป่าชุมชนดงสาละเมิน
อบต.ห้วยยาง น้ำตกถ้ำพวง