องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเขมราฐ พระเจ้าใหญ่องค์แสน วัดโพธิ์
เทศบาลตำบลเขมราฐ ถนนคนเดิน เขมราษฎร์ธานี
เทศบาลตำบลขามป้อม วัดป่าภูลอมข้าว
เทศบาลตำบลขามป้อม พิพิธภัณฑ์บ้านดงเย็น
เทศบาลตำบลหนองผือ ถ้ำผาพวง
เทศบาลตำบลหนองผือ ภูพนมดี
เทศบาลตำบลหนองผือ วัดสระบัวบ้านหนองผือ
เทศบาลตำบลหนองผือ ถ้ำแตก
เทศบาลตำบลหนองผือ สหกรณ์กลุ่มเกษตรทำนาหนองผือ
เทศบาลตำบลเทพวงศา อุทยานแซลำห้วยชัน
เทศบาลตำบลเทพวงศา วัดอูบมุง
เทศบาลตำบลเทพวงศา แก่งช้างหมอบ
เทศบาลตำบลหัวนา ภูขาม
เทศบาลตำบลหัวนา ภูรัง (ภูฮัง)
อบต.แก้งเหนือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อบต.เจียด วัดภูเขาเงินธรรมาราม
อบต.เจียด พิพิธภัณฑ์แหล่งท่องเที่ยววัดภูถ้ำพระศิลาทอง
อบต.นาแวง หาดทรายสูง
เทศบาลตำบลหนองนกทา วัดภูอ่าง
เทศบาลตำบลหนองนกทา วัดป่าคำสง่าภูยอ
เทศบาลตำบลหนองนกทา ภูสมสร้าง
เทศบาลตำบลหนองนกทา ภาพเขียนโบราณบ้านโนนศิลา
อบต.หนองสิม ตาดใหญ่