องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลคอแลน น้ำตกห้วยทรายใหญ่ และแก่งอีเขียว
เทศบาลตำบลคอแลน ภูฝอยลม
เทศบาลตำบลคอแลน ถำ้ขี้แกลบ
เทศบาลตำบลคอแลน ริมเขื่อนสิรินธร หมู่5
เทศบาลตำบลนาโพธิ์ หลวงพ่อพระโตโคตะมะวัดศรีเจริญ
เทศบาลตำบลนาโพธิ์ กลุ่มคนรักม้าตำบลนาโพธิ์
อบต.หนองสะโน ศูนย์ศิลปาชีพอำเภอบุณฑริก บ้านสมพรรัตน์
อบต.หนองสะโน ธาตุนางพญา
อบต.ห้วยข่า ห้วยละมืด
อบต.ห้วยข่า ผจญภัยล่องแก่งห้วยซำเป็ดใหญ่
อบต.ห้วยข่า ภูหินด่าง
อบต.โนนค้อ อ่างเก็บน้ำห้วยเทียม
อบต.บัวงาม พระสีวลีปางธุดงค์
อบต.บ้านแมด ล่องแพ
อบต.บ้านแมด เกาะภูดิน
อบต.โพนงาม วัดภูไห
อบต.โพนงาม ภาพเขียนโปราณ 5,000 ปี
อบต.โพนงาม จุดผ่อนปรนช่องตาอู