องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลตระการพืชผล ห้วยถ้ำแข้
เทศบาลตำบลตระการพืชผล หอไตรหนองขุหลุ
เทศบาลตำบลตระการพืชผล วัดเอี่ยมวนาราม
อบต.ขามเปี้ย ป่าชุมชนซ้งใหญ่ บ้านขามเปี้ย ม. 1,4
อบต.ขามเปี้ย ลำเซบก
อบต.ขามเปี้ย ป่าชุมชนดอนใหญ่ บ้านดอนหมู ม.10
อบต.คำเจริญ อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้
อบต.คำเจริญ วัดเอี่ยมวนาราม
อบต.กระเดียน วัดราษฎร์ประดิษฐ์ กุฏิแกะสลัก 2 หลัง
อบต.กุดยาลวน แก่งสิบสลึง
อบต.เกษม หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเอาะ-หนองสิม
อบต.เกษม พิพิธภัณฑ์เกษมสีมา (วัดเกษมสำราญ)
อบต.คอนสาย หนองเปลือย
อบต.คอนสาย ภูแอวขัน
อบต.ท่าหลวง ภูโลง
อบต.ท่าหลวง ภูนกหงส์
อบต.นาพิน สวนเสือตระการพืชผล
อบต.โนนกุง ภูธาตุ
อบต.โนนกุง อ่างเก็บน้ำห้วยตุงลุง
อบต.สะพือ วัดบูรพา
อบต.ถ้ำแข้ ภูสองชั้น
อบต.บ้านแดง อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้