องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น ชลประธาน
เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น หนองน้ำสาธารณะโป่งใหญ่
อบต.กาบิน วัดอินทราราม
อบต.แก่งเค็ง วัดพระเจ้าใหญ่ชุมคำ
อบต.แก่งเค็ง ภูผักหวาน
อบต.แก่งเค็ง ภูฆ้องคำ
อบต.โนนสวาง ภูน้อย
อบต.หนองทันน้ำ ภูเขาขาม