องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองวารินชำราบ วัดวรรณวารี (วัดบ้านหนองตาโผ่น)
เทศบาลเมืองวารินชำราบ วัดผาสุการาม (วัดบ้านดง)
เทศบาลเมืองวารินชำราบ สวนสาธารณะกุดปลาขาว
เทศบาลเมืองวารินชำราบ สวนสาธารณะเศรษฐเศรณีย์
เทศบาลเมืองวารินชำราบ วัดป่าแสนสำราญ วารินชำราบ อุบลราชธานี
เทศบาลเมืองวารินชำราบ วัดเสนาวงศ์ (วัดบ้านท่าบ้งมั่ง)
เทศบาลเมืองวารินชำราบ สวนสาธารณะ หาดทรายบ้านหาดสวนยา
เทศบาลเมืองวารินชำราบ วัดดอนงิ้ว
เทศบาลเมืองวารินชำราบ สวนสาธารณะน้ำโจ้ก วัดวารินทราราม
เทศบาลเมืองวารินชำราบ มูลนิธิการกุศลสามัคคี สว่างบูชาธรรมสถาน
เทศบาลเมืองวารินชำราบ พระเจ้าใหญ่พุทธไสยาสน์ วัดผาสุการาม
เทศบาลเมืองวารินชำราบ วัดวารินทราราม (วัดคำน้ำแซบ)
เทศบาลเมืองวารินชำราบ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนปทุมเทพภักดี)
เทศบาลเมืองวารินชำราบ ศาลเจ้าพ่อผาแดงนางไอ่
เทศบาลเมืองวารินชำราบ ห้องสมุดรถไฟเพื่อประชาชน อุบลราชธานี
เทศบาลเมืองวารินชำราบ วัดประชาพิทักษ์ (วัดบ้านกุดเป่ง)
เทศบาลเมืองวารินชำราบ วัดบ้านหาดสวนสุข (วัดหาดสวนยา) วารินชำราบ อุบลราชธานี
เทศบาลตำบลแสนสุข สนามกอล์ฟค่ายสรรพสิทธิประสงค์
เทศบาลตำบลแสนสุข เจดีย์เจ้าพระมหาธาตุ
อบต.คูเมือง โบราสถานโนนแก
อบต.ท่าลาด พระธาตุทันใจ
อบต.บุ่งหวาย หาดวังยาง
เทศบาลตำบลบุ่งไหม บ้านราชธานีอโศก
เทศบาลตำบลบุ่งไหม น้ำตกผาแหงน
เทศบาลตำบลบุ่งไหม หมู่บ้านราชธานีอโศก
เทศบาลตำบลบุ่งไหม ราชธานีอโศก
อบต.สระสมิง ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวบ้านนาชุม
อบต.หนองกินเพล หาดทรายแก้ว
อบต.โนนผึ้ง วัดเก่าบ้านจั่น
อบต.โนนผึ้ง หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ
อบต.โนนผึ้ง วัดทุ่งเกษม
อบต.โนนผึ้ง วัดหนองป่าพง
อบต.โนนโหนน ฮ่องขี้ม่อน
อบต.โนนโหนน ป่าโนนเอียด
อบต.ห้วยขะยุง ทุ่งดอกกระดุมเงิน