องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ท่าเมือง วัดชลธาร
อบต.ท่าเมือง วัดแก่งตอย