องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.กองโพน ถ้ำตาลาว
อบต.นาตาล แก่งกะเบา
อบต.นาตาล หาดชมดาว
อบต.นาตาล จุดชมวิวปากห้วยข่า
อบต.พังเคน ฝายห้วยกระจีน
อบต.พังเคน อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งสว่าง
อบต.พังเคน อ่างเก็บน้ำบ้านด่างฮัง
อบต.พังเคน จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
อบต.พะลาน วัดปากแซง
อบต.พะลาน วัดภูถ้ำทอง