องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.ยโสธร พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก
อบจ.ยโสธร กุดกะเหลิบ
เทศบาลเมืองยโสธร สวนสาธารณะพญาแถน
เทศบาลเมืองยโสธร สวนสาธารณะบุ่งน้อย บุ่งใหญ่และอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา
เทศบาลเมืองยโสธร วัดสิงห์ท่า
เทศบาลเมืองยโสธร