องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.เชียงเพ็ง เรือโบราณ
อบต.โพธิ์ไทร วัดป่าอาฮาม
อบต.กระจาย เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทองสี กตปุญโญ
อบต.ศรีฐาน บ้านดิน
อบต.ศรีฐาน บ้านหัตถกรรมหมอนขิด
อบต.ศรีฐาน บ่อโจโก้
อบต.ศรีฐาน ดอนลิง