องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลฟ้าหยาด พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก
อบต.หัวเมือง วัดพระพุทธบาทยโสธร
อบต.หัวเมือง หาดยาวบ้านหนองบัว
อบต.หัวเมือง ดอนปู่ตา
อบต.หัวเมือง วัดป่าหนองสิม
อบต.หัวเมือง กุดพันเขียว
อบต.คูเมือง ทุ่งบัวแดงบ้านสำโรง
อบต.ม่วง พระธาตุจอมมอญ
อบต.ม่วง หาดท่าชีบ้านเหล่าใหญ่-บ้านท่าสมอ
อบต.บึงแก โนนศาลา
อบต.บึงแก หลักศิลาจารึก เจ้าปู่โนนสังข์
อบต.บึงแก วังมัจฉาบึงคก
อบต.พระเสาร์ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบ้านปลาปึ่ง (ดอนลิง)
อบต.พระเสาร์ วัดพระธาตุบุญตา
อบต.พระเสาร์ วัดป่าหนองบัวแดง
อบต.สงยาง สวนสุขภาพ
อบต.สงยาง พระธาตุเก่าแก่สถานที่วัดป่าดอนธาตุ
อบต.สงยาง สวนสมเด็จย่า