องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.ชัยภูมิ อรุณธรรมสถานพระธาตุชัยภูมิ
อบจ.ชัยภูมิ มอหินขาว (สโตนเฮนจ์เมืองไทย)
อบจ.ชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติไทรทอง(ผาหำหด)
อบจ.ชัยภูมิ เขื่อนจุฬาภรณ์
อบจ.ชัยภูมิ ปรางค์กู่
อบจ.ชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อบจ.ชัยภูมิ ประเพณีแห่บายศรีบุญเดือนหก
อบจ.ชัยภูมิ วัดเจดีย์
อบจ.ชัยภูมิ ประเพณีบุญเดือนสี่ไทคอนสาร
อบจ.ชัยภูมิ ภูพระ (วัดศิลาอาสน์)
อบจ.ชัยภูมิ ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา
อบจ.ชัยภูมิ พระธาตุหนองสามหมื่น
อบจ.ชัยภูมิ ศาลเจ้าพ่อพญาแล
อบจ.ชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อบจ.ชัยภูมิ ป่าปรงพันปี
อบจ.ชัยภูมิ วัดป่าอินทรเทพประดิษฐ์
อบจ.ชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา(ผาหัวนาค)
อบจ.ชัยภูมิ ประเพณีตีคลีไฟ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ปรางค์กู่
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ศาลเจ้าพ่อพญาแล
เทศบาลตำบลลาดใหญ่ -
เทศบาลตำบลลาดใหญ่ -
เทศบาลตำบลลาดใหญ่ -
เทศบาลตำบลลาดใหญ่ -
เทศบาลตำบลลาดใหญ่ -
อบต.นาฝาย วัดเขาสระหงษ์
อบต.นาฝาย อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา
อบต.นาฝาย น้ำตกตาดโตน
อบต.นาเสียว ภูพระ
อบต.นาเสียว ถ้ำเหี้ย
อบต.นาเสียว น้ำตกตาดฟ้า
อบต.บ้านค่าย 0
อบต.บ้านเล่า หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ
อบต.โพนทอง ลานดอกปัดหิน
อบต.โพนทอง บ่อกุมภลักษณ์
อบต.โพนทอง แก่งกระโจน
อบต.โพนทอง หนองใหญ่
อบต.บุ่งคล้า ใบเสมาบ้านกุดโง้ง
อบต.รอบเมือง
อบต.หนองไผ่ ปรางค์ดอนกู่
อบต.ท่าหินโงม มอหินขาว
อบต.ลาดใหญ่ 0
อบต.ห้วยต้อน น้ำตกผาเอียง
อบต.ห้วยต้อน ตลาดเชิงเกษตร
อบต.ห้วยต้อน อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อบต.ซับสีทอง น้ำตกช่องพันลำ
อบต.ซับสีทอง ป่าปรงพันปี