องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านเขว้า หมู่บ้านทอผ้าไหม
เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่บ้าน OTOP บ้านต้อน
อบต.โนนแดง วัดเขาวง
อบต.ภูแลนคา น้ำตกพานทอง
อบต.ภูแลนคา ล่องแก่งลำน้ำชี
อบต.ภูแลนคา จุดชมวิว,ธารน้ำลอด,ซับอ่าง
อบต.ภูแลนคา น้ำตกตาดทองคำ
อบต.ภูแลนคา แก่งท่าสาร