องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านเพชร รอยพระพุทธบาทจำลอง
เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ ศาลเจ้าพ่อพระฤทธิ์ฤาชัย
เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ หลวงพ่อโต วัดบูรณ์ปะโค
เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ บึงชวน
อบต.บ้านชวน อ่างเก็บน้ำห้วยทราย
อบต.โคกเพชรพัฒนา เขื่อนลำคันฉู
อบต.บ้านตาล แหล่งชมนกบึงอำพันธ์
อบต.บ้านเพชร วัดทองคำพิง