องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.นายางกลัก น้ำตกบ้านน้ำลาด
อบต.นายางกลัก วัดเขายายหอม
อบต.บ้านไร่ ป่าหินงาม
อบต.บ้านไร่ สุดแผ่นดิน
อบต.บ้านไร่ น้ำตกเทพพนา ,เทพประทาน
อบต.บ้านไร่ ทุ่งดอกกระเจียว
อบต.โป่งนก ทุ่งดอกระเจียวบ้านสะพานหิน
อบต.วะตะแบก น้ำตกเทพสถิต
อบต.วะตะแบก เขาพนมโดม
อบต.ห้วยยายจิ๋ว ป่าชุมชนซ่าเลือด
อบต.ห้วยยายจิ๋ว น้ำตกเทพลานทอง
อบต.ห้วยยายจิ๋ว อ่างเก็บน้ำวังครก