องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย ทุ่งกะมัง
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย เขื่อนจุฬาภรณ์
เทศบาลตำบลคอนสาร พระพุทธรูปเจ็ดร้อยปี
อบต.ทุ่งนาเลา น้ำผุดนาเลา
อบต.ทุ่งนาเลา น้ำผุดนาวงเดือน
อบต.ทุ่งนาเลา น้ำผุดน้ำพุหินลาด
เทศบาลตำบลห้วยยาง สวนรุขชาติน้ำผุดทับลาว
เทศบาลตำบลห้วยยาง วัดถ้ำพญาช้างเผือก
อบต.ทุ่งพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง
อบต.ทุ่งพระ น้ำผุดอุ่น ม.10 บ้านห้วยสนามทราย
อบต.ทุ่งพระ ห้วยแก้ว
อบต.โนนคูณ วัดพระธาตุแก้งกอย