องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.วังทอง ส่วนัฏฐี
อบต.บ้านเจียง น้ำตกคลองไทร
อบต.บ้านเจียง ถ้ำวัวแดง
อบต.บ้านเจียง น้ำตกคลองสวนหมู
อบต.แหลมทอง ถ้ำแก้ว
อบต.แหลมทอง ถ้ำพระ
อบต.แหลมทอง พุทธอุทยานหินเหิบ