องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.กะฮาด บึงกะฮาด
อบต.ตาเนิน สวนน้ำแม่ฟ้า เนินสง่า
อบต.ตาเนิน เตวิชญ์