องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ซับใหญ่ วัดบ้านวังพง
อบต.ซับใหญ่ เขาจอมดอย
อบต.ซับใหญ่ วัดป่าอนุรักษ์ (ถ้ำเทพนิมิต)
อบต.ซับใหญ่ วัดสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ(ผาเกิ้งช่อผะกา)
อบต.ตะโกทอง อ่างเก็บน้ำห้วยทราย
อบต.ตะโกทอง น้ำตกทุ่งกระถิน