องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.อำนาจเจริญ วนอุทธยานผูสิงห์-ภูผาผึ้ง
อบจ.อำนาจเจริญ วัดถ้ำแสงเพชร
อบจ.อำนาจเจริญ เกาะจิตรกูฏ
อบจ.อำนาจเจริญ วัดโพธิ์ศิลา
อบจ.อำนาจเจริญ พระฤทธิ์ลือชัย
อบจ.อำนาจเจริญ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง
อบจ.อำนาจเจริญ แก่งคันสูง
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติ(ศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ)
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ พระมงคลมิ่งเมือง
เทศบาลตำบลนาวัง ฝายลำห้วยละโอง
เทศบาลตำบลไก่คำ วัดราสิยาราม
เทศบาลตำบลนาหมอม้า วัดดงเฒ่าเก่า
เทศบาลตำบลนาหมอม้า โฮมเสตย์ภูนาคำ
เทศบาลตำบลนาหมอม้า วัดภูจำปา
เทศบาลตำบลนาหมอม้า โฮมสเตย์ บ้านแม่บุญเลิศ ศรีโชค
เทศบาลตำบลนาหมอม้า โฮมสเตย์บ้านนาหมอม้า
เทศบาลตำบลนาหมอม้า วัดป่าภูดินวนาราม
เทศบาลตำบลนาหมอม้า ศาลา ๑๐๐ ปี (วัดบูรพา)
เทศบาลตำบลนาหมอม้า สำนักสงฆ์ป่าดงนย็น
เทศบาลตำบลนาหมอม้า โฮมสเตย์ บ้านคุณสายัน หอมสิน
เทศบาลตำบลนาหมอม้า โฮมสเตย์ บ้านแม่เพ็ญศรี กุลโยธี
อบต.บุ่ง ชิตกนธ์รีสอร์ท
อบต.บุ่ง อ่างเก็บน้ำพุทธอุทธยาน
อบต.บุ่ง อ่างเก็บน้ำบ้านโพธิ์
อบต.กุดปลาดุก ถ่ำผักหวาน
อบต.คึมใหญ่ วัดภูด่านเกลิ้ง
อบต.นาผือ ฝายห้วยละโอง
อบต.โนนโพธิ์ วัดป่าศรีสุขเกษม
อบต.โนนหนามแท่ง สวนพุทธอุทยาน
อบต.ปลาค้าว วัดศรีโพธิ์ชัย
อบต.ปลาค้าว โฮมสเตย์
อบต.สร้างนกทา อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท
อบต.สร้างนกทา วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง
อบต.หนองมะแซว วัดถ้ำแสงเพชร
อบต.หนองมะแซว อ่่างเก็บน้ำห้วยสีโท
อบต.เหล่าพรวน รอยเท้าพระสีวลี
อบต.เหล่าพรวน น้ำตกธิดาเทพ
อบต.เหล่าพรวน ถ้ำแสงแก้ว
อบต.เหล่าพรวน วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง
อบต.นาแต้ นุชบาOTOP
อบต.นาแต้ ห้วยหินลาด
อบต.นาแต้ อ่างเก็บน้ำบ้านหัวภู
อบต.ห้วยไร่ ลานพระเวส
อบต.ห้วยไร่ วัดโนนโพนเมือง
อบต.ห้วยไร่ วัดพันธวิชา
อบต.ห้วยไร่ วัดดอยสวรรค์
อบต.ห้วยไร่ ดอนบ๋าหาดทรายขาว
อบต.ห้วยไร่ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เขียน