องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลชานุมาน งานประเพณีแห่ยักษ์คุ
เทศบาลตำบลชานุมาน แก่งต่างหล่าง
เทศบาลตำบลชานุมาน งานประเพณีแข่งขันเรือยาว
เทศบาลตำบลชานุมาน จุดชมทิวทัศน์ริมโขง
เทศบาลตำบลโคกก่ง น้ำตกตาดใหญ่
เทศบาลตำบลโคกก่ง พิพิธภัณฑ์วัดโนนศิลา
เทศบาลตำบลโคกก่ง ประเพณีแข่งเรือเล็ก
อบต.ชานุมาน อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วแมง
อบต.โคกสาร แก่งคันสูง
อบต.โคกสาร แก่งหินขัน
อบต.โคกสาร แก่งส่องใหญ่
อบต.โคกสาร น้ำตกลานถ้ำพระ
อบต.ป่าก่อ วัดป่าก่อศิลาลักษณ์
อบต.ป่าก่อ สวนปาล์ม
อบต.ป่าก่อ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย
อบต.ป่าก่อ สวนไผ่
อบต.ป่าก่อ สวนผลไม้
อบต.คำเขื่อนแก้ว ภูถ้ำปิ้ง
อบต.คำเขื่อนแก้ว ภูคีรีวงกต
อบต.คำเขื่อนแก้ว ภูดำเดือย
อบต.คำเขื่อนแก้ว ภูถ้ำพระ
อบต.คำเขื่อนแก้ว ภูมะโรง