องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลนาป่าแซง อ่างเก็บน้ำถ้ำกบ
เทศบาลตำบลนาป่าแซง พระธาตุนาป่าแซง
เทศบาลตำบลนาป่าแซง วัดเขาสุวรรณบรรพต
เทศบาลตำบลนาป่าแซง วัดพุทธิสังขารวนาราม
อบต.นาหว้า ดอยนกยูงทอง
อบต.โนนงาม