องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลนาป่าแซง อ่างเก็บน้ำถ้ำกบ
เทศบาลตำบลนาป่าแซง พระธาตุนาป่าแซง
เทศบาลตำบลนาป่าแซง วัดเขาสุวรรณบรรพต
เทศบาลตำบลนาป่าแซง วัดพุทธิสังขารวนาราม
อบต.นาหว้า ดอยนกยูงทอง
อบต.โนนงาม ถ้ำยาวบาดาล
อบต.โนนงาม ด่านเกิ้ง
อบต.โนนงาม ถ้ำตู้ทอง
อบต.โนนงาม ภูกล้วย
อบต.โนนงาม ถ้ำเทพมณี
อบต.ลือ วัดป่าฤกษ์อุดม(วังมัจจา)
อบต.คำโพน วัดศรีวิชัยสุวรรณาราม
อบต.คำโพน ผานางแอ่น