องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ ภูถ้ำพระ-ภูจำปา
อบต.นาเวียง หนองคู
อบต.นาเวียง หนองหลวง
อบต.โพนทอง ภูโพนทอง
อบต.หนองสามสี วัดเกาะแก้ว
อบต.หนองไฮ ภูพนมดี(ภูผาดี) เจดีย์หินพันล้านก้อน
อบต.หนองไฮ ภูเกษตร สำนักสงฆ์ถ้ำหินหัวนาค