องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.บึงกาฬ วัดถ้ำศรีธน
อบจ.บึงกาฬ หาดคำสมบูรณ์
อบจ.บึงกาฬ วัดโพธิ์ธาราม "หลวงพ่อพระใหญ่"
อบจ.บึงกาฬ ภูสิงห์ "หินสามวาฬ"
อบจ.บึงกาฬ ทะเลบัวแดงหนองเลิง
อบจ.บึงกาฬ น้ำตกถ้ำพระ
อบจ.บึงกาฬ ภูทอก
อบจ.บึงกาฬ วัดอาฮงศิลาวาส
เทศบาลตำบลหอคำ หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถีและชุมชน OTOP Village สะง้อ
เทศบาลตำบลหอคำ วัดจอมทองธรรมคุณ
เทศบาลตำบลหอคำ การแข่งเรือยาวประเพณีตำบลหอคำ
เทศบาลตำบลหอคำ หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถีและชุมชน OTOP Village สะง้อ
เทศบาลตำบลหอคำ ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP
เทศบาลตำบลโนนสว่าง โนนสาวเอ้
เทศบาลตำบลโนนสว่าง วัดถ้ำศรีวิไลย์วราราม
เทศบาลตำบลโนนสว่าง
เทศบาลตำบลบึงกาฬ ถนนข้าวเม่าริมโขง
เทศบาลตำบลบึงกาฬ ศาลเจ้าแม่สองนาง
เทศบาลตำบลไคสี แก่งอาฮง
เทศบาลตำบลไคสี วัดอาฮงศิลาวาส
เทศบาลตำบลวิศิษฐ์ แก่งขาคาง
เทศบาลตำบลวิศิษฐ์ ถ้ำพระ
เทศบาลตำบลโคกก่อง วัดจิตภาวดีคีรีบรรพต
เทศบาลตำบลโคกก่อง แม่น้ำโขง
เทศบาลตำบลโคกก่อง หนองน้ำกุดทิง
เทศบาลตำบลโคกก่อง ห้วยดอกไม้/หนองทอง
อบต.บึงกาฬ วัดโพธาราม
อบต.บึงกาฬ หนองกูดทิง
อบต.บึงกาฬ องอาจฟาร์ม
อบต.ชัยพร แก่งสะเดาะ
อบต.โนนสมบูรณ์ หนองกุดหิง