องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย หลวงพ่อพระเจ้าแสนสามหมื่น
อบต.ถ้ำเจริญ รอยพระพุทธบาทจำลองบ้านถ้ำเจริญ
อบต.หนองพันทา
อบต.หนองพันทา
อบต.หนองพันทา วัดถ้ำพระ
อบต.โซ่ ถ้ำเต่า-แก่งหินท่าลี่
อบต.โซ่ อ่างเก็บน้ำห้วยซำ
อบต.โซ่ หาดหินคันนา
อบต.โซ่ วัดป่าดอนกรรม
อบต.โซ่ กลุ่มปลาส้ม
อบต.ศรีชมภู วัดถ้ำจันทร์