องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลปากคาด ลานพญานาคแม่น้ำโขง
เทศบาลตำบลปากคาด วัดถ้ำศรีธน
เทศบาลตำบลปากคาด หนองมุม
อบต.นากั้ง แก่งอาฮอง
อบต.โนนศิลา -
อบต.นาดง ถ้ำดาลบังบด