องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง หาดคำสมบูรณ์
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ภูลังกา
เทศบาลตำบลบึงงาม หาดคำสมบูรณ์
อบต.ท่าดอกคำ เขื่อนกันตลิ่งพังบ้านท่าไร่
อบต.ท่าดอกคำ เขื่อนกันตลิ่งพังบ้านเหล่าหมากยาง
อบต.ท่าดอกคำ เขื่อนกันตลิ่งพังบ้านท่าดอกคำ
อบต.ท่าดอกคำ หาดมะปราง
อบต.ท่าดอกคำ น้ำตกลานดอกเงิน
อบต.ดงบัง วัดสุวรรณนาวาส
อบต.ดงบัง วัดสมณาพร บ้านท่าสีไค ม.11
อบต.โพธิ์หมากแข้ง น้ำตกตาดกินรี
อบต.โพธิ์หมากแข้ง ถ้ำฆ้อง
อบต.โพธิ์หมากแข้ง อ่างมโนราห์
อบต.โพธิ์หมากแข้ง วัดพระธาตุภูลังกา
อบต.โพธิ์หมากแข้ง น้ำตกตาดวิมานทิพย์