องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.นาสะแบง วัดบ้านนาสะแบง
อบต.นาสะแบง วัดถ้ำผาขาว
อบต.นาสะแบง วัดสระหลวง
อบต.นาสะแบง วัดป่าคีรีวงค์(ภูสิงห์)
อบต.นาสะแบง กุดขี้เขียว
อบต.ชุมภูพร วัดวฬุวัน
อบต.นาสิงห์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูสิงห์ ถ้ำน้อยน้ำทิพย์
อบต.นาแสง วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก)