องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.หนองเดิ่น น้ำตกถ้าฝุ่น
อบต.หนองเดิ่น หาดสีดา
อบต.หนองเดิ่น จุดชมวิววัดทิวโขงงาม
อบต.หนองเดิ่น น้ำตกชะแนน
อบต.บุ่งคล้า หาดท่าสำราญ
อบต.บุ่งคล้า ภูวัวหลังถ้ำพราย
อบต.บุ่งคล้า น้ำตกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
อบต.โคกกว้าง พระธาตุเจดีย์พุทธชยันตี